Enneagram Nedir?

Enneagram doğuştan getirdiğimiz özellikleri ele alarak bize kim olduğumuz konusunda en büyük cevabı verebilecek öğreti.

Image

Mizaç - Karakter - Kişilik

Enneagram mizaç kavramı üzerine kurulu, güçlü, gerçekçi ve dinamik bir yapıya sahip kişilik analiz sistemidir. Bu nedenle Enneagram bilmek mizaç yapısını keşfetmek için bir ön adım olacaktır.

Mizaç doğuştan getirdiğimiz özelliklerdir. Diğer deyişle huy dediğimiz bireyin psikolojik DNA sıdır.

Kişilik de mizaca bağlı oluşmaktadır. Aynı anlamlarda gibi görünse de mizaç doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz iken kişilik ve karakter sonradan oluşturulan özelliiklerdir.